TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ Giao Hữu ĐTQG

Kèo bóng đá Giao Hữu ĐTQG

 
Giờ Trận đấu Cả trận Hiệp 1
Tỷ lệ Tài xỉu 1x2 Tỷ lệ Tài xỉu
07/10
08:00

Nicaragua Guatemala

Phong độ

 
0.5

0.79
-0.95
 

2

0.85
0.97
 

3.35
2.04
3.05

 
0-0.5

0.68
-0.86
 

0.5-1

0.86
0.96
 

07/10
20:00

Zambia Malawi

Phong độ

0-0.5

0.97
0.89
 

1.5-2

0.98
0.86
 

2.23
3.35
2.82

0-0.5

-0.82
0.64
 

0.5-1

-0.99
0.83
 

07/10
20:00

Armenia Albania

Phong độ

 
0.5

0.84
-0.94
 

2-2.5

-0.92
0.79
 

3.50
2.05
3.25

 
0-0.5

0.72
-0.85
 

0.5-1

0.77
-0.90
 

07/10
22:59

Đan Mạch Đảo Faroe

Phong độ

2-2.5

0.86
-0.96
 

3-3.5

0.97
0.91
 

1.12
21.00
8.90

1

-0.97
0.87
 

1-1.5

0.83
-0.95
 

07/10
22:59

Estonia Lithuania

Phong độ

0

-0.98
0.89
 

1.5-2

0.79
-0.90
 

2.93
2.79
2.86

0

0.99
0.91
 

0.5-1

0.97
0.93
 

07/10
22:59

Síp Séc

Phong độ

 
1.5

-0.98
0.89
 

2.5-3

0.93
0.97
 

9.80
1.31
5.30

 
0.5

-0.88
0.77
 

1

0.73
-0.85
 

07/10
22:59

Malta Gibraltar

Phong độ

0.5-1

0.82
-0.96
 

2

0.99
0.85
 

1.62
6.30
3.60

0-0.5

0.83
-0.97
 

0.5-1

0.81
-0.97
 

07/10
22:59

Montenegro Latvia

Phong độ

0.5-1

0.83
-0.97
 

2-2.5

0.86
0.98
 

1.60
5.90
3.90

0-0.5

0.78
-0.93
 

1

-0.99
0.83
 

08/10
01:15

Luxembourg Liechtenstein

Phong độ

1.5-2

0.91
0.95
 

2.5-3

0.85
0.99
 

1.20
11.00
5.60

0.5-1

-0.97
0.83
 

1-1.5

-0.90
0.73
 

08/10
01:30

Áo Hy Lạp

Phong độ

0.5

0.90
-0.98
 

2-2.5

0.86
-0.96
 

1.89
4.35
3.45

0-0.5

-0.97
0.87
 

1

-0.98
0.88
 

08/10
01:45

Đức T.N.Kỳ

Phong độ

1.5

-0.94
0.86
 

3

1.00
0.90
 

1.34
9.20
5.10

0.5

0.89
-0.99
 

1-1.5

-0.93
0.83
 

08/10
01:45

Slovenia San Marino

Phong độ

4

0.81
-0.97
 

4.5-5

0.93
0.89
 

1.01
17.50
13.00

1.5-2

0.84
1.00
 

2

0.86
0.96
 

08/10
01:45

Thụy Sỹ Croatia

Phong độ

0-0.5

0.89
-0.97
 

2.5

0.92
0.98
 

2.21
3.25
3.40

0

0.71
-0.84
 

1

0.90
1.00
 

08/10
01:45

B.D.Nha T.B.Nha

Phong độ

0

0.82
-0.91
 

2.5

0.89
-0.99
 

2.46
2.84
3.45

0

0.79
-0.90
 

1

0.84
-0.94
 

08/10
01:45

Italia Moldova

Phong độ

3

0.86
0.98
 

3.5-4

0.88
0.94
 

1.02
20.00
11.00

1-1.5

0.81
-0.97
 

1.5

0.75
-0.93
 

08/10
01:45

Ba Lan Phần Lan

Phong độ

0.5-1

0.86
-0.94
 

2-2.5

0.87
-0.97
 

1.64
5.50
3.75

0-0.5

0.87
-0.97
 

1

-0.93
0.82
 

08/10
01:45

Hà Lan Mexico

Phong độ

0.5-1

0.91
1.00
 

2.5

0.87
-0.97
 

1.70
4.90
3.90

0-0.5

0.86
-0.96
 

1

0.87
-0.97
 

08/10
02:10

Pháp Ukraina

Phong độ

1.5

0.93
0.98
 

2.5-3

0.85
-0.95
 

1.28
10.00
5.80

0.5

0.78
-0.89
 

1-1.5

1.00
0.90
 

08/10
02:45

Andorra Cape Verde

Phong độ

 
0.5-1

1.00
0.90
 

1.5-2

0.83
-0.95
 

5.70
1.65
3.35

 
0-0.5

-0.99
0.89
 

0.5-1

0.87
-0.99
 

08/10
20:00

Uzbekistan Iran

Phong độ

 
0-0.5

-0.91
0.82
 

2

0.99
0.91
 

3.75
2.14
3.15

 
0-0.5

0.68
-0.82
 

0.5-1

0.92
0.98
 

08/10
23:15

Nga Thụy Điển

Phong độ

0.5

-0.99
0.90
 

2-2.5

0.89
-0.99
 

2.00
3.90
3.45

0-0.5

-0.88
0.76
 

1

-0.92
0.81
 

09/10
01:45

Bỉ B.B.Ngà

Phong độ

0.5-1

1.00
0.91
 

3

0.90
1.00
 

1.74
4.40
4.00

0-0.5

0.83
-0.93
 

1-1.5

0.94
0.96
 

09/10
02:00

Anh Wales

Phong độ

1

0.91
1.00
 

2-2.5

-0.91
0.80
 

1.47
8.00
4.10

0.5

-0.93
0.83
 

1

-0.92
0.81
 

09/10
19:00

Nhật Bản Cameroon

Phong độ

0.5-1

0.78
-0.88
 

2-2.5

0.90
0.98
 

1.60
5.70
3.95

0-0.5

0.85
-0.95
 

1

-0.88
0.77
 

09/10
20:00

Kenya Zambia

Phong độ

 
0-0.5

0.79
-0.95
 

2

-0.96
0.78
 

3.25
2.35
2.60

0

-0.84
0.65
 

0.5-1

0.87
0.95
 

09/10
22:59

Nam Phi Namibia

Phong độ

1

0.94
0.97
 

2-2.5

-0.93
0.83
 

1.50
7.60
3.95

0-0.5

0.74
-0.86
 

0.5-1

0.80
-0.91
 

10/10
00:00

Mauritania Sierra Leone

Phong độ

0.5-1

-0.92
0.75
 

2

0.94
0.88
 

1.76
5.10
3.15

0-0.5

1.00
0.84
 

0.5-1

0.81
-0.99
 

10/10
00:00

Mali Ghana

Phong độ

 
0-0.5

-0.95
0.85
 

2

-0.96
0.84
 

3.80
2.19
3.00

 
0-0.5

0.68
-0.82
 

0.5-1

0.93
0.95
 

10/10
01:00

Ma Rốc Senegal

Phong độ

0-0.5

-0.88
0.76
 

1.5-2

0.81
-0.93
 

2.53
3.15
2.95

0

0.82
-0.93
 

0.5-1

-0.98
0.86
 

10/10
01:30

Nigeria Algeria

Phong độ

0

-0.91
0.80
 

2-2.5

0.94
0.94
 

3.00
2.53
3.10

0

-0.92
0.81
 

0.5-1

0.78
-0.91
 

11/10
09:00

Costa Rica Panama

Phong độ

0.5

-0.99
0.89
 

2

0.89
0.99
 

1.98
3.80
3.00

0-0.5

-0.90
0.79
 

0.5-1

0.79
-0.92
 

11/10
20:00

Nam Phi Zambia

Phong độ

0.5

0.92
0.98
 

2

0.89
0.99
 

1.94
3.75
3.10

0-0.5

-0.88
0.77
 

0.5-1

0.85
-0.97
 

11/10
20:00

Tanzania Burundi

Phong độ

0-0.5

-0.93
0.83
 

1.5-2

0.81
-0.93
 

2.19
3.30
2.93

0

0.75
-0.87
 

0.5-1

1.00
0.88
 

11/10
22:00

Gabon Benin

Phong độ

0

0.77
-0.88
 

2

1.00
0.88
 

2.56
3.00
2.65

0

0.80
-0.91
 

0.5-1

0.91
0.97
 

12/10
21:00

Togo Sudan

Phong độ

0-0.5

0.91
0.99
 

1.5-2

-0.98
0.86
 

2.21
3.65
2.67

0-0.5

-0.78
0.61
 

0.5

0.82
-0.94
 

12/10
22:30

Ghana Qatar

Phong độ

0-0.5

0.96
0.94
 

2-2.5

0.98
0.90
 

2.23
3.05
3.05

0

0.61
-0.78
 

0.5-1

0.73
-0.87
 

13/10
21:45

Nhật Bản B.B.Ngà

Phong độ

0

0.99
0.91
 

2-2.5

0.95
0.93
 

2.56
2.53
3.20

0

0.97
0.94
 

1

-0.90
0.77
 

14/10
01:00

Ma Rốc CHDC Congo

Phong độ

1-1.5

-0.96
0.86
 

2.5

0.97
0.91
 

1.40
6.60
4.25

0.5

0.97
0.93
 

1

0.89
0.99
 

14/10
01:30

Nigeria Tunisia

Phong độ

0

0.79
-0.90
 

2

0.96
0.92
 

2.47
2.83
2.92

0

0.81
-0.92
 

0.5-1

0.89
0.99
 

14/10
02:00

Mexico Algeria

Phong độ

0.5

0.99
0.91
 

2-2.5

0.94
0.94
 

1.98
3.55
3.20

0-0.5

-0.88
0.76
 

1

-0.87
0.73
 

14/10
02:00

Senegal Mauritania

Phong độ

1

0.79
-0.90
 

2-2.5

-0.98
0.86
 

1.41
7.00
4.00

0.5

-0.90
0.79
 

0.5-1

0.71
-0.85
 

14/10
09:00

Costa Rica Panama

Phong độ

0-0.5

0.82
-0.93
 

1.5-2

0.99
0.89
 

2.12
3.65
2.80

0-0.5

-0.83
0.69
 

0.5-1

-0.95
0.83
 

Thông tin kèo bóng đá Giao Hữu ĐTQG

Kèo bóng đá Giao Hữu ĐTQG trực tuyến mới nhất của các trận đấu ngày hôm nay ngày 23/10/2020 cập nhật liên tục theo thời gian thực, theo múi giờ của Việt Nam.

 

Tỷ lệ cược bóng đá, tỷ lệ chấp, tỷ lệ kèo Châu Á, Châu âu, tài xỉu bóng đá Giao Hữu ĐTQG được bóng đá Wap cập nhật liên tục cho tới trước khi trận đấu diễn ra, update thay đổi kèo từng trận 5 phút 1 lần.

 

Tỷ lệ bóng đá Giao Hữu ĐTQG được cập nhật theo từng vòng đấu, theo hiệp 1(HT) và cả trận(FT) để quý vị dễ dàng theo dõi.

 

Quý vị cũng có thể theo biến động kèo bóng đá Quốc Tế theo từng vòng đấu: vòng 1, 2, 3, 4, ... (với giải VĐQG) hoặc vòng đấu giải đấu cúp: vòng bảng, tứ kết, bán kết và chung kết.

Spain › Laliga › Round 26

15:0023/04/2020

15:0023/04/2020

15:0023/04/2020

Dự đoán đội chiến thắng!

421(You)

50%

211

25%

210

25%
Kết quả thi đấu

Thứ Sáu, 23/10/2020

Chủ nhà Tỷ số Khách
FT Nicaragua 0 - 0 Guatemala
FT Zambia 1 - 0 Malawi
Hoãn Armenia 20:00 Albania
FT Đan Mạch 4 - 0 Đảo Faroe
FT Estonia 1 - 3 Lithuania
FT Síp 1 - 2 Séc
FT Malta 2 - 0 Gibraltar
FT Montenegro 1 - 1 Latvia
FT Luxembourg 1 - 2 Liechtenstein
FT Áo 2 - 1 Hy Lạp
FT Đức 3 - 3 T.N.Kỳ
FT Slovenia 4 - 0 San Marino
FT Thụy Sỹ 1 - 2 Croatia
FT B.D.Nha 0 - 0 T.B.Nha
FT Italia 6 - 0 Moldova
FT Ba Lan 5 - 1 Phần Lan
FT Hà Lan 0 - 1 Mexico
FT Pháp 7 - 1 Ukraina
FT Andorra 1 - 2 Cape Verde
FT Uzbekistan 1 - 2 Iran
Hoãn Togo 23:00 Libya
FT Nga 1 - 2 Thụy Điển
FT Bỉ 1 - 1 B.B.Ngà
Hoãn Bỉ 01:45 New Zealand
FT Anh 3 - 0 Wales
FT Nhật Bản 0 - 0 Cameroon
FT Kenya 2 - 1 Zambia
FT Tunisia 3 - 0 Sudan
FT Burkina Faso 3 - 0 CHDC Congo
FT Gambia 1 - 0 Congo
Hoãn Nam Phi 22:59 Namibia
FT Mauritania 2 - 1 Sierra Leone
FT Mali 3 - 0 Ghana
FT Ma Rốc 3 - 1 Senegal
FT Nigeria 0 - 1 Algeria
Hoãn Cape Verde 21:00 Guinea
FT Niger 2 - 0 Chad
FT Honduras 1 - 1 Nicaragua
FT Costa Rica 0 - 1 Panama
FT Malawi 0 - 0 Zimbabwe
FT Nam Phi 1 - 2 Zambia
FT Tanzania 0 - 1 Burundi
FT Gabon 0 - 2 Benin
Hoãn Gambia 19:00 Guinea
FT Togo 1 - 1 Sudan
FT UAE 1 - 2 Uzbekistan
FT Ghana 5 - 1 Qatar
FT Madagascar 1 - 2 Burkina Faso
Hoãn Iran 20:30 Tajikistan
FT Cameroon 0 - 0 South Sudan
Hoãn Mali 21:00 Iran
FT Angola 3 - 0 Mozambique
FT Nhật Bản 1 - 0 B.B.Ngà
FT Ma Rốc 1 - 1 CHDC Congo
FT Nigeria 1 - 1 Tunisia
FT Niger 1 - 0 Sierra Leone
FT Mexico 2 - 2 Algeria
Hoãn Senegal 02:00 Mauritania
FT Costa Rica 0 - 1 Panama
Bảng xếp hạng
STT Đội bóng Trận +/- Điểm
1 Everton 5 7 13
2 Aston Villa 4 10 12
3 Liverpool 5 0 10
4 Leicester City 5 4 9
5 Arsenal 5 2 9
6 Wolves 5 -2 9
7 Tottenham 5 7 8
8 Chelsea 5 4 8
9 West Ham Utd 5 4 7
10 Leeds Utd 5 0 7
11 Man City 4 0 7
12 Southampton 5 -1 7
13 Newcastle 5 -2 7
14 Crystal Palace 5 -2 7
15 Man Utd 4 -3 6
16 Brighton 5 -2 4
17 West Brom 5 -8 2
18 Burnley 4 -5 1
19 Sheffield Utd 5 -5 1
20 Fulham 5 -8 1