BẢNG XẾP HẠNG Giao Hữu ĐTQG

Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG mới nhất

Hạng Đội bóng 5 Trận gần nhất Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 Thụy Điển

2 2 0 0 3 6
2 Estonia

2 1 1 0 1 4
3 Trinidad & T.

1 1 0 0 2 3
4 Serbia

1 1 0 0 1 3
5 LKS Lodz

1 0 1 0 0 1
6 Tajikistan U21

1 0 1 0 0 1
7 Colombia

1 0 1 0 0 1
8 Iceland

2 0 1 1 -1 1
9 Mỹ

2 0 1 1 -1 1
10 Ai Cập

0 0 0 0 0 0
11 Albania

0 0 0 0 0 0
12 Algeria

0 0 0 0 0 0
13 Andorra

0 0 0 0 0 0
14 Angola

0 0 0 0 0 0
15 Anh

0 0 0 0 0 0
16 Argentina

0 0 0 0 0 0
17 Armenia

0 0 0 0 0 0
18 Aruba

0 0 0 0 0 0
19 Arập Xêut

0 0 0 0 0 0
20 Australia

0 0 0 0 0 0
21 Afghanistan

0 0 0 0 0 0
22 Azerbaijan

0 0 0 0 0 0
23 B.B.Ngà

0 0 0 0 0 0
24 B.D.Nha

0 0 0 0 0 0
25 Alb. Niigata (JPN)

0 0 0 0 0 0
26 B.Dortmund

0 0 0 0 0 0
27 Ba Lan

0 0 0 0 0 0
28 Bangladesh

0 0 0 0 0 0
29 Barbados

0 0 0 0 0 0
30 Anguilla

0 0 0 0 0 0
31 Belarus

0 0 0 0 0 0
32 Benin

0 0 0 0 0 0
33 Bhutan

0 0 0 0 0 0
34 Bolivia

0 0 0 0 0 0
35 Botswana

0 0 0 0 0 0
36 Brazil

0 0 0 0 0 0
37 Brunei

0 0 0 0 0 0
38 Burkina Faso

0 0 0 0 0 0
39 Burundi

0 0 0 0 0 0
40 Bỉ

0 0 0 0 0 0
41 Bahamas

0 0 0 0 0 0
42 CHDC Congo

0 0 0 0 0 0
43 Cameroon

0 0 0 0 0 0
44 Campuchia

0 0 0 0 0 0
45 Bosnia & Herz

0 0 0 0 0 0
46 Canada

0 0 0 0 0 0
47 Cape Verde

0 0 0 0 0 0
48 Bahrain

0 0 0 0 0 0
49 Bonaire

0 0 0 0 0 0
50 Bulgaria

0 0 0 0 0 0
51 Cartagena B

0 0 0 0 0 0
52 Bắc Ireland

0 0 0 0 0 0
53 Chile

0 0 0 0 0 0
54 Comoros

0 0 0 0 0 0
55 Congo

0 0 0 0 0 0
56 CH Trung Phi

0 0 0 0 0 0
57 Costa Rica

0 0 0 0 0 0
58 Croatia

0 0 0 0 0 0
59 Cuba

0 0 0 0 0 0
60 Curacao

0 0 0 0 0 0
61 Dominican

0 0 0 0 0 0
62 Dubai City Club

0 0 0 0 0 0
63 EIF Ekenas

0 0 0 0 0 0
64 Ecuador

0 0 0 0 0 0
65 El Salvador

0 0 0 0 0 0
66 Equatorial Guinea

0 0 0 0 0 0
67 Ethiopia

0 0 0 0 0 0
68 Fiji

0 0 0 0 0 0
69 Fiji U20

0 0 0 0 0 0
70 Daejeon Hana Citizen

0 0 0 0 0 0
71 Dominica

0 0 0 0 0 0
72 French Guiana

0 0 0 0 0 0
73 Gabon

0 0 0 0 0 0
74 Gambia

0 0 0 0 0 0
75 Georgia

0 0 0 0 0 0
76 Ghana

0 0 0 0 0 0
77 Eswatini

0 0 0 0 0 0
78 Ghana B

0 0 0 0 0 0
79 Gibraltar

0 0 0 0 0 0
80 Fiorentina

0 0 0 0 0 0
81 Grenada

0 0 0 0 0 0
82 French St. Martin

0 0 0 0 0 0
83 Guinea

0 0 0 0 0 0
84 Guinea Bissau

0 0 0 0 0 0
85 Haiti

0 0 0 0 0 0
86 Honduras

0 0 0 0 0 0
87 Guatemala

0 0 0 0 0 0
88 Guadeloupe

0 0 0 0 0 0
89 Hungary

0 0 0 0 0 0
90 Hy Lạp

0 0 0 0 0 0
91 Hà Lan

0 0 0 0 0 0
92 Guyana

0 0 0 0 0 0
93 Hàn Quốc

0 0 0 0 0 0
94 Hàn Quốc U20

0 0 0 0 0 0
95 Hồng Kông

0 0 0 0 0 0
96 Indonesia

0 0 0 0 0 0
97 Inter Turku

0 0 0 0 0 0
98 Iran

0 0 0 0 0 0
99 Iraq

0 0 0 0 0 0
100 Indonesia U23

0 0 0 0 0 0
101 Israel

0 0 0 0 0 0
102 Italia

0 0 0 0 0 0
103 Jamaica

0 0 0 0 0 0
104 Iraq U23

0 0 0 0 0 0
105 Jordan

0 0 0 0 0 0
106 Kenya

0 0 0 0 0 0
107 Kuwait

0 0 0 0 0 0
108 Kyrgyzstan

0 0 0 0 0 0
109 Latvia

0 0 0 0 0 0
110 Lesotho

0 0 0 0 0 0
111 Liberia

0 0 0 0 0 0
112 Kyrgyzstan U23

0 0 0 0 0 0
113 Libya

0 0 0 0 0 0
114 Lithuania

0 0 0 0 0 0
115 Lazio

0 0 0 0 0 0
116 Lào

0 0 0 0 0 0
117 Ma Rốc

0 0 0 0 0 0
118 Ma Rốc B

0 0 0 0 0 0
119 Ma cao

0 0 0 0 0 0
120 Maldives

0 0 0 0 0 0
121 Mali

0 0 0 0 0 0
122 Lào U23

0 0 0 0 0 0
123 Mauritania

0 0 0 0 0 0
124 Mexico

0 0 0 0 0 0
125 M.gladbach

0 0 0 0 0 0
126 Montenegro

0 0 0 0 0 0
127 Nam Phi

0 0 0 0 0 0
128 Mozambique

0 0 0 0 0 0
129 Malawi U20

0 0 0 0 0 0
130 Mông Cổ

0 0 0 0 0 0
131 Na Uy

0 0 0 0 0 0
132 Ireland

0 0 0 0 0 0
133 Mallorca

0 0 0 0 0 0
134 Luxembourg

0 0 0 0 0 0
135 Myanmar

0 0 0 0 0 0
136 Nepal

0 0 0 0 0 0
137 New Zealand

0 0 0 0 0 0
138 Nga

0 0 0 0 0 0
139 Nhật Bản

0 0 0 0 0 0
140 Nicaragua

0 0 0 0 0 0
141 Niger

0 0 0 0 0 0
142 Pakistan

0 0 0 0 0 0
143 Palestine

0 0 0 0 0 0
144 Panama

0 0 0 0 0 0
145 Papua New Guinea

0 0 0 0 0 0
146 Namibia

0 0 0 0 0 0
147 Necaxa

0 0 0 0 0 0
148 Paraguay

0 0 0 0 0 0
149 Romania

0 0 0 0 0 0
150 Rwanda

0 0 0 0 0 0
151 San Marino

0 0 0 0 0 0
152 Senegal

0 0 0 0 0 0
153 Seychelles

0 0 0 0 0 0
154 Singapore

0 0 0 0 0 0
155 Slovakia

0 0 0 0 0 0
156 Solomon Islands

0 0 0 0 0 0
157 Pháp

0 0 0 0 0 0
158 St.Vincent

0 0 0 0 0 0
159 Suriname

0 0 0 0 0 0
160 T.N.Kỳ

0 0 0 0 0 0
161 Scotland

0 0 0 0 0 0
162 Sierra Leone

0 0 0 0 0 0
163 Séc

0 0 0 0 0 0
164 Síp

0 0 0 0 0 0
165 T.B.Nha

0 0 0 0 0 0
166 Tahiti

0 0 0 0 0 0
167 New Caledonia

0 0 0 0 0 0
168 St.Lucia

0 0 0 0 0 0
169 Tajikistan

0 0 0 0 0 0
170 Sri Lanka

0 0 0 0 0 0
171 Tanzania

0 0 0 0 0 0
172 Thái Lan

0 0 0 0 0 0
173 Thái Lan U23

0 0 0 0 0 0
174 Thụy Sỹ

0 0 0 0 0 0
175 Togo

0 0 0 0 0 0
176 Trung Quốc

0 0 0 0 0 0
177 Tunisia

0 0 0 0 0 0
178 Turkmenistan

0 0 0 0 0 0
179 UAE

0 0 0 0 0 0
180 Kazakhstan

0 0 0 0 0 0
181 Tajikistan U23

0 0 0 0 0 0
182 Kosovo

0 0 0 0 0 0
183 Lebanon

0 0 0 0 0 0
184 Liechtenstein

0 0 0 0 0 0
185 Madagascar

0 0 0 0 0 0
186 Malawi

0 0 0 0 0 0
187 Trinidad &T. U20

0 0 0 0 0 0
188 Malaysia

0 0 0 0 0 0
189 Malta

0 0 0 0 0 0
190 Martinique

0 0 0 0 0 0
191 Moldova

0 0 0 0 0 0
192 Turks & Caicos

0 0 0 0 0 0
193 Nigeria

0 0 0 0 0 0
194 North Macedonia

0 0 0 0 0 0
195 Ukraina

0 0 0 0 0 0
196 Oman

0 0 0 0 0 0
197 Peru

0 0 0 0 0 0
198 Philippines

0 0 0 0 0 0
199 Qatar

0 0 0 0 0 0
200 Wales

0 0 0 0 0 0
201 Slovenia

0 0 0 0 0 0
202 Sudan

0 0 0 0 0 0
203 Uzbekistan

0 0 0 0 0 0
204 Đông Timo U23

0 0 0 0 0 0
205 Vanuatu U20

0 0 0 0 0 0
206 Vanuatu U23

0 0 0 0 0 0
207 Venezuela

0 0 0 0 0 0
208 Syria

0 0 0 0 0 0
209 Uganda

0 0 0 0 0 0
210 Uruguay

0 0 0 0 0 0
211 Mauritius

1 0 0 1 -1 0
212 Vanuatu

0 0 0 0 0 0
213 Việt Nam

0 0 0 0 0 0
214 WS Wanderers

0 0 0 0 0 0
215 Zambia

0 0 0 0 0 0
216 Áo

0 0 0 0 0 0
217 South Sudan

2 0 0 2 -4 0
218 Đan Mạch

0 0 0 0 0 0
219 Đài Loan

0 0 0 0 0 0
220 Belize

1 0 0 1 -4 0
221 Đảo Faroe

0 0 0 0 0 0
222 Đức

0 0 0 0 0 0
223 Ấn Độ

0 0 0 0 0 0
224 Đông Timo

2 0 0 2 -6 0
225 Saint Martin

1 0 0 1 -2 0
226 Phần Lan

2 0 0 2 -3 0
  • BT/BB:Bàn thắng/Bàn bại
  • +/-:Hiệu số

Thông tin Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG

Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG mới nhất hôm nay ngày 01/06/2023 được cập nhật liên tục theo thời gian thực, ngay sau khi trận đấu KẾT THÚC, thứ hạng các đội bóng CHÍNH XÁC nhất trong các website về bóng đá hiện nay.

 

Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG tại bongdaWap cập nhật đầy đủ với những thông tin: thứ hạng, số trận, trận thắng - hòa - bài, bàn thắng - bàn bại - hiệu số, điểm mỗi đội và hơn nữa đó là thể hiện các thông tin phụ như lên hạng, xuống hạng, ...

 

BongdaWap.com cung cấp ĐẦY ĐỦ các loại BXH bóng đá Quốc Tế nhất: BXH Châu Á, BXH Tài xỉu, BXH phạt góc giúp quý vị theo dõi thông tin chính xác nhất.

 

  • - BXH Châu Á phục vụ cho quý vị quan tâm về tỷ lệ kèo bóng đá khi đưa đầy đủ thông tin về Thắng - Hòa - Bại cũng như thống kê tỷ lệ trung bình theo kèo bóng Châu Á.

  • - BXH Tài xỉu sẽ cho bạn biết các thông tin thống kê về số bàn thắng của các đội bóng và trung bình số bàn trên mỗi trận mà đội bóng ghi được.

  • - BXH Phạt góc cũng vô cùng thú vị với thống kê số lần phạt góc được hưởng và bị phạt với mỗi đội bóng.

Cúp C2 Châu Âu › Vòng Chung Ket

02:0001/06/2023

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%
Bảng xếp hạng
STT Đội bóng Trận +/- Điểm
1 Man City 38 61 89
2 Arsenal 38 45 84
3 Man Utd 38 15 75
4 Newcastle 38 35 71
5 Liverpool 38 28 67
6 Brighton 38 19 62
7 Aston Villa 38 5 61
8 Tottenham 38 7 60
9 Brentford 38 12 59
10 Fulham 38 2 52
11 Crystal Palace 38 -9 45
12 Chelsea 38 -9 44
13 Wolves 38 -27 41
14 West Ham Utd 38 -13 40
15 Bournemouth 38 -34 39
16 Nottingham Forest 38 -30 38
17 Everton 38 -23 36
18 Leicester City 38 -17 34
19 Leeds Utd 38 -30 31
20 Southampton 38 -37 25