TỶ LỆ - KÈO BÓNG ĐÁ NGÀY 14/06/2022

Giờ Trận đấu Tỉ lệ Tài xỉu 1x2
14/06
22:59
Armenia
Scotland
Hiệp 1
 
0.5-1
0.98
0.93
 
2-2.5 0.98
0.92
5.40
1.70
3.60
Hiệp 1  
0-0.5
0.99
0.91
1 -0.86
0.74
14/06
22:59
Moldova
Andorra
Hiệp 1
0.5-1 0.85
-0.93
 
1.5-2 0.79
-0.92
1.57
8.10
3.45
Hiệp 1 0-0.5 0.89
-0.99
0.5-1 -0.98
0.88
15/06
01:45
Luxembourg
Đảo Faroe
Hiệp 1
1 -0.94
0.84
 
2-2.5 0.88
0.99
1.59
5.40
3.75
Hiệp 1 0-0.5 0.70
-0.85
1 -0.93
0.80
15/06
01:45
Bosnia & Herz
Phần Lan
Hiệp 1
0.5-1 -0.93
0.84
 
2-2.5 0.94
0.94
1.79
4.90
3.45
Hiệp 1 0-0.5 1.00
0.90
1 -0.90
0.77
15/06
01:45
Anh
Hungary
Hiệp 1
1.5 -0.93
0.82
 
2.5 -0.99
0.87
1.33
9.80
5.00
Hiệp 1 0.5 0.86
-0.98
1 0.95
0.95
15/06
01:45
Đức
Italia
Hiệp 1
0.5-1 -0.99
0.88
 
2.5 -0.99
0.87
1.77
4.55
3.75
Hiệp 1 0-0.5 0.98
0.91
1 -0.97
0.85
15/06
01:45
Liechtenstein
Latvia
Hiệp 1
 
1.5
1.00
0.91
 
2.5 0.84
-0.96
11.00
1.28
5.50
Hiệp 1  
0.5
-0.94
0.84
1 0.82
-0.93
15/06
01:45
Hà Lan
Wales
Hiệp 1
1 0.90
0.99
 
2.5 0.90
0.98
1.51
6.30
4.30
Hiệp 1 0.5 -0.88
0.75
1 0.92
0.96
15/06
01:45
Ba Lan
Bỉ
Hiệp 1
0 -0.95
0.84
 
2.5 0.98
0.90
2.82
2.47
3.40
Hiệp 1 0 -0.95
0.84
1 -0.99
0.87
15/06
01:45
Romania
Montenegro
Hiệp 1
0.5 0.89
-0.97
 
2 0.83
-0.93
1.88
4.55
3.35
Hiệp 1 0-0.5 0.99
0.91
0.5-1 0.84
-0.94
15/06
01:45
T.N.Kỳ
Lithuania
Hiệp 1
2.5-3 0.97
0.94
 
3.5-4 -0.99
0.89
1.09
26.00
11.00
Hiệp 1 1-1.5 -0.99
0.89
1.5 0.89
-0.99
15/06
01:45
Ukraina
Ireland
Hiệp 1
0.5 0.95
0.93
 
2-2.5 0.94
0.93
1.96
4.20
3.30
Hiệp 1 0-0.5 -0.95
0.83
0.5-1 0.73
-0.88
14/06
13:15
Chile
Ghana
Hiệp 1
0-0.5 -0.91
0.80
 
2 0.90
0.98
2.44
3.10
3.10
Hiệp 1 0 0.75
-0.88
0.5-1 0.88
1.00
14/06
16:55
Nhật Bản
Tunisia
Hiệp 1
1 -0.93
0.82
 
2-2.5 0.92
0.96
1.61
5.70
3.95
Hiệp 1 0-0.5 0.82
-0.94
1 -0.92
0.81
14/06
18:00
Hàn Quốc
Ai Cập
Hiệp 1
1 0.99
0.90
 
2-2.5 0.96
0.92
1.54
7.10
3.80
Hiệp 1 0-0.5 0.79
-0.91
1 -0.88
0.75
15/06
01:00
San Lorenzo
Arsenal Sarandi
Hiệp 1
0-0.5 -0.88
0.76
 
2 -0.98
0.84
2.47
2.97
2.96
Hiệp 1 0 0.80
-0.91
0.5-1 0.94
0.92
15/06
05:00
Patronato Parana
Aldosivi
Hiệp 1
0.5-1 0.87
-0.99
 
2-2.5 0.94
0.92
1.67
4.90
3.60
Hiệp 1 0-0.5 0.87
-0.99
1 -0.89
0.74
15/06
07:30
Defensa YJ
CA Huracan
Hiệp 1
0 0.93
0.96
 
2 0.81
-0.93
2.64
2.68
3.05
Hiệp 1 0 0.96
0.92
0.5-1 0.76
-0.91
15/06
07:30
Estudiantes LP
Sarmiento Junin
Hiệp 1
1 1.00
0.89
 
2.5 0.93
0.93
1.53
5.60
4.00
Hiệp 1 0-0.5 0.76
-0.89
1 0.86
1.00
15/06
07:30
Juventude/RS
Santos/SP
Hiệp 1
0-0.5 0.98
0.91
 
2 0.94
0.94
2.33
3.55
2.95
Hiệp 1 0 0.67
-0.83
0.5-1 0.92
0.98
15/06
04:00
Sportivo Ameliano
Olimpia Asuncion
Hiệp 1
 
0.5
-0.95
0.83
 
2.5 0.84
1.00
3.70
1.82
3.55
Hiệp 1  
0-0.5
0.89
0.99
1 0.82
-0.96
15/06
06:15
Cerro Porteno
Resistencia SC
Hiệp 1
1-1.5 0.80
-0.94
 
2.5-3 -0.96
0.80
1.32
7.80
4.70
Hiệp 1 0.5 0.87
0.99
1 0.75
-0.92
15/06
01:00
Plaza Colonia
Boston River
Hiệp 1
 
0-0.5
0.87
0.97
 
2 -0.91
0.70
3.35
2.28
2.61
Hiệp 1 0 -0.83
0.61
0.5-1 -0.98
0.78
15/06
09:30
Seattle Sounders
Vancouver WC
Hiệp 1
0.5 -0.88
0.80
 
3-3.5 0.95
0.95
1.32
8.40
4.85
Hiệp 1 0-0.5 -0.78
0.68
1.5-2 0.86
-0.96
15/06
01:45
ES Setif
Hussein Dey
Hiệp 1
2 0.75
0.97
 
3-3.5 0.79
0.93
1.12
9.90
6.30
Hiệp 1 0.5-1 0.50
-0.83
1.5 0.60
-0.91
15/06
01:00
Costa Rica
New Zealand
Hiệp 1
0-0.5 0.87
-0.98
 
1.5 0.87
-0.99
2.20
4.20
2.79
Hiệp 1 0-0.5 -0.81
0.65
0.5 0.87
-0.99
14/06
11:30
Palestine
Philippines
Hiệp 1
1 0.98
0.86
 
2-2.5 0.92
0.88
1.49
5.60
3.65
Hiệp 1 0-0.5 0.75
-0.93
1 -0.93
0.72
14/06
16:00
Mông Cổ
Yemen
Hiệp 1
 
0.5
0.77
-0.95
 
1.5 0.90
0.90
3.95
2.05
2.63
Hiệp 1  
0-0.5
0.68
-0.86
0.5 0.80
-0.98
14/06
16:15
Bahrain
Turkmenistan
Hiệp 1
1.5 0.98
0.86
 
2.5-3 0.93
0.89
1.29
7.60
4.75
Hiệp 1 0.5 0.83
-0.99
1-1.5 -0.93
0.74
14/06
17:30
Myanmar
Singapore
Hiệp 1
 
0.5-1
0.86
0.98
 
2-2.5 0.81
-0.99
4.00
1.73
3.40
Hiệp 1  
0-0.5
0.85
0.97
1 1.00
0.80
14/06
18:30
Afghanistan
Campuchia
Hiệp 1
1.5 0.96
0.86
 
2.5-3 0.91
0.89
1.28
7.60
4.75
Hiệp 1 0.5 0.82
-0.98
1-1.5 -0.93
0.73
14/06
19:00
Maldives
Sri Lanka
Hiệp 1
0.5-1 0.94
0.88
 
2-2.5 1.00
0.80
1.71
4.35
3.25
Hiệp 1 0-0.5 0.91
0.91
0.5-1 0.72
-0.93
14/06
20:00
Malaysia
Bangladesh
Hiệp 1
2 0.92
0.90
 
3 0.95
0.85
1.14
12.00
6.20
Hiệp 1 0.5-1 0.77
-0.95
1-1.5 0.91
0.89
14/06
22:00
Kyrgyzstan
Tajikistan
Hiệp 1
0 0.85
0.97
 
2-2.5 0.98
0.82
2.53
2.68
2.84
Hiệp 1 0 0.87
0.95
0.5-1 0.79
-0.97
14/06
22:00
Ấn Độ
Hồng Kông
Hiệp 1
0 0.91
0.91
 
2-2.5 0.91
0.91
2.61
2.61
2.83
Hiệp 1 0 0.91
0.91
0.5-1 0.75
-0.93
14/06
22:30
Uzbekistan
Thái Lan
Hiệp 1
1 0.88
0.96
 
2.5-3 0.87
0.95
1.47
5.20
4.00
Hiệp 1 0.5 -0.93
0.77
1-1.5 -0.95
0.77
14/06
23:15
Kuwait
Jordan
Hiệp 1
 
0-0.5
-0.99
0.83
 
2 0.84
0.98
3.25
2.08
3.05
Hiệp 1  
0-0.5
0.65
-0.84
0.5-1 0.84
0.96
15/06
02:15
Indonesia
Nepal
Hiệp 1
2-2.5 0.89
0.95
 
2.5-3 0.88
0.92
1.06
20.00
7.90
Hiệp 1 1 0.91
0.93
1-1.5 -0.98
0.78
15/06
03:00
Bonaire
US Virgin Islands
Hiệp 1
0.5-1 0.95
0.81
 
2.5-3 0.78
0.98
1.73
3.65
3.75
Hiệp 1 0-0.5 0.88
0.88
1-1.5 0.99
0.77
15/06
03:30
Turks & Caicos
Sint Maarten
Hiệp 1
 
1-1.5
-0.96
0.72
 
3-3.5 0.55
-0.79
6.00
1.33
5.10
Hiệp 1  
0.5
-0.92
0.68
1.5 0.80
0.96
15/06
05:00
French Guiana
Belize
Hiệp 1
1.5-2 0.76
-0.98
 
2.5-3 0.70
-0.94
1.16
11.00
5.90
Hiệp 1 0.5-1 0.81
0.97
1-1.5 0.89
0.87
15/06
05:00
Haiti
Guyana
Hiệp 1
1.5-2 0.65
-0.90
 
3 0.66
-0.89
1.15
10.50
6.30
Hiệp 1 0.5-1 0.79
0.99
1-1.5 0.78
1.00
15/06
07:00
Jamaica
Mexico
Hiệp 1
 
0.5
0.80
-0.98
 
2 0.82
0.98
3.60
2.02
3.05
Hiệp 1  
0-0.5
0.69
-0.88
0.5-1 0.79
-0.97
15/06
09:00
El Salvador
Mỹ
Hiệp 1
 
0.5-1
0.84
0.98
 
2.5 0.93
0.89
4.20
1.70
3.65
Hiệp 1  
0-0.5
-0.98
0.80
1 0.89
0.91
14/06
14:30
Qingdao Hainiu
Nanjing City
Hiệp 1
0-0.5 0.91
0.87
 
2-2.5 1.00
0.76
2.13
2.88
3.00
Hiệp 1 0 0.61
-0.87
0.5-1 0.80
0.96
15/06
07:10
Ferro Carril Oeste
Atletico Atlanta
Hiệp 1
0.5 -0.90
0.75
 
2 0.84
1.00
2.12
3.50
2.91
Hiệp 1 0-0.5 -0.83
0.65
0.5-1 0.86
1.00
15/06
05:00
Bahia/BA
Chapecoense
Hiệp 1
0.5-1 0.85
-0.97
 
2 0.88
0.98
1.61
6.30
3.35
Hiệp 1 0-0.5 0.84
-0.96
0.5-1 0.75
-0.90
14/06
22:00
Hameenlinna
Haka
Hiệp 1
 
2.5
0.88
0.96
 
3.5-4 0.90
0.90
13.00
1.09
7.90
Hiệp 1  
1
0.98
0.86
1.5 0.87
0.93
14/06
22:30
JaPS
AC Oulu
Hiệp 1
 
1
1.00
0.84
 
3 -0.98
0.80
5.00
1.46
4.25
Hiệp 1  
0.5
0.78
-0.94
1-1.5 -0.96
0.78
14/06
22:30
Lahti
Atlantis
Hiệp 1
2-2.5 0.95
0.89
 
3-3.5 0.82
0.98
1.11
12.50
7.10
Hiệp 1 1 1.00
0.84
1.5 1.00
0.80
14/06
16:30
Bentleigh Greens
Banyule City
Hiệp 1
2.5 0.60
-0.91
 
3.5-4 0.70
1.00
1.03
14.50
8.80
Hiệp 1 1-1.5 0.83
0.87
1.5-2 0.90
0.82
14/06
16:30
Rochedale Rovers
Broadbeach United
Hiệp 1
1.5-2 1.00
0.70
 
4.5-5 -0.95
0.65
1.34
4.75
5.10
Hiệp 1 0.5-1 0.90
0.80
2 0.90
0.80
14/06
16:30
Queensland Lion
Moreton Bay Utd
Hiệp 1
1.5-2 0.92
0.78
 
4 0.76
0.96
1.30
5.30
5.10
Hiệp 1 0.5-1 0.87
0.83
1.5-2 0.81
0.91
14/06
16:30
Bon. White Eagles
Hakoah Sydney
Hiệp 1
 
0-0.5
0.79
0.91
 
3.5 0.95
0.75
2.51
2.07
3.75
Hiệp 1 0 0.99
0.71
1.5 0.91
0.79
14/06
16:30
Logan Light.
Olympic FC QLD
Hiệp 1
 
1.5-2
0.81
0.89
 
4 0.64
-0.94
5.70
1.26
5.40
Hiệp 1  
0.5-1
0.83
0.87
1.5-2 0.74
0.96
14/06
16:30
Brimbank Stallions
Avondale Heights
Hiệp 1
 
2-2.5
0.80
0.90
 
3.5-4 0.76
0.96
9.10
1.13
6.40
Hiệp 1  
1
0.77
0.93
1.5-2 -0.99
0.69
14/06
16:50
Gold Coast Utd
Peninsula Power
Hiệp 1
 
0-0.5
0.70
1.00
 
3.5-4 0.70
1.00
2.28
2.16
4.00
Hiệp 1 0 0.97
0.73
1.5-2 0.89
0.81
15/06
02:15
UMF Selfoss Nữ
Valur Nữ
Hiệp 1
 
1-1.5
0.93
0.91
 
2.5-3 0.76
-0.96
5.90
1.37
4.50
Hiệp 1  
0.5
0.93
0.91
1-1.5 1.00
0.80
15/06
02:15
Keflavik IF Nữ
Stjarnan Nữ
Hiệp 1
 
2
-0.89
0.70
 
3-3.5 0.98
0.82
13.00
1.11
6.80
Hiệp 1  
1
0.79
-0.97
1-1.5 0.79
-0.99
15/06
03:15
Trottur Rey. Nữ
Breidablik Nữ
Hiệp 1
 
1.5
0.78
-0.96
 
3.5 -0.96
0.76
5.70
1.35
4.90
Hiệp 1  
0.5
-0.93
0.77
1.5 0.98
0.82
15/06
00:00
BK Olympic Malmo
Angelholms
Hiệp 1
0-0.5 -0.93
0.76
 
3 -0.98
0.80
2.25
2.66
3.60
Hiệp 1 0 0.80
-0.96
1-1.5 -0.96
0.78
15/06
01:15
Taby IS
Orebro Syrianska
Hiệp 1
0-0.5 -0.97
0.81
 
2.5-3 0.97
0.85
2.20
2.62
3.50
Hiệp 1 0 0.79
-0.95
1 0.73
-0.92
14/06
16:00
Samford Rang.
North Star
Hiệp 1
1-1.5 -0.99
0.75
 
3.5 0.60
-0.86
1.49
4.25
4.65
Hiệp 1 0.5 0.94
0.82
1.5 0.67
-0.92
14/06
22:30
Italia U21
Ireland U21
Hiệp 1
1 0.94
0.88
 
2.5 0.93
0.87
1.55
5.00
3.90
Hiệp 1 0-0.5 0.72
-0.91
1 0.83
0.99
14/06
22:59
Na Uy U21
Azerbaijan U21
Hiệp 1
2.5 0.83
-0.99
 
3.5 0.93
0.89
1.07
18.00
9.10
Hiệp 1 1-1.5 1.00
0.84
1.5 0.93
0.89
14/06
22:59
Đan Mạch U21
T.N.Kỳ U21
Hiệp 1
1-1.5 0.98
0.86
 
3-3.5 0.89
0.93
1.44
5.10
4.70
Hiệp 1 0.5 0.88
0.94
1-1.5 0.74
-0.94
14/06
22:59
Wales U21
Gibraltar U21
Hiệp 1
3.5-4 0.89
0.95
 
4-4.5 0.93
0.87
1.02
20.00
14.00
Hiệp 1 1.5-2 1.00
0.82
1.5-2 0.77
-0.97
14/06/2022

Thông tin tỉ lệ cược bóng đá ngày 14/06/2022

Tỷ lệ kèo bóng đá ngày 14/06/2022 - Theo dõi cập nhật biến động của tỷ lệ bóng đá của tất cả các trận đấu hôm nay, tối nay và rạng sáng ngày mai NHANH, CHÍNH XÁC nhất!

 

BongdaWap cung cấp dữ liệu bóng đá số có nhiều tỷ lệ cược, kèo nhà cái cho bạn tham khảo với tỉ lệ tỉ số 2 in 1 gồm tỷ lệ Ma Cao, tỷ lệ Châu u, tỷ lệ William Hill (Mỹ), tỷ lệ phạt góc, tỷ lệ tài xỉu nên cơ hội tìm được 1 trận kèo sáng trong ngày là rất cao.

 

Kèo bóng đá ngày 14/06/2022 được sắp xếp theo thời gian 3 trong 1 gồm bảng kèo, lịch thi đấu bóng đákết quả bóng đá. Đầy đủ tỉ lệ cá cược các trận đấu tối và đêm nay thuộc các giải bóng đá hàng đầu như: Ngoại hạng Anh (Premier League), Cúp FA, Cúp Liên Đoàn, La Liga (VĐQG TBN), Bundesliga (VĐQG Đức), Champions League (Cúp C1 Châu u), Europa League (Cup C2), Euro, Serie A (VĐQG Italia), World Cup, Nam Mỹ, AFC Champions League (Cúp C1 Châu Á), Sea Games, J-League 1&2 (Nhật Bản), K-League Classic (Hàn Quốc), V-League Việt Nam...

 

Lưu ý: Tỷ lệ bóng đá được tự động cập nhật với tần suất 5 phút 1 lần ngay khi trận đấu có biến động. Chúng tôi cung cấp kèo LIVE với các trận đấu có tỷ lệ khi đá theo thời gian thực.

 

Đội màu đỏ tương ứng là đội chấp kèo

 

Tỷ lệ kèo bóng đá các giải đấu nổi bật: